WAMM2/0063 – Tecnocasa

Lokal na parterze w zabytkowej, śródmiejskiej kamienicy

WAMM2/0063

Numer referencyjny WAMM2/0063

1 040 000 PLN 14 989.91 zł za m2 Cztery pomieszczenia dla działalności gospodarczej, 69.38 m2

Nieruchomość proponowana przez

Tecnocasa

Studio Stary Mokotów Michał Soboń

ul. Puławska 3 lu1

tel. 794 781 160
wamm2@tecnocasa.pl

Oferta oddziału

Zapytaj o nieruchomość

Specyfikacja

Finanse

Rodzaj transakcji

sprzedaż

Czynsz

700zł

Lokalizacja

Województwo

mazowieckie

Miasto

Warszawa

Dzielnica

Śródmieście

Ulica

Bagatela

Nieruchomość

Rodzaj nieruchomości

lokal

Forma własności

Własność

Typ zabudowy

kamienica

Rok budowy

1910

Materiał budynku

cegła

Stan techniczny

Do aranżacji

Rynek

Wtórny

Powierzchnia

69,38m2

Dostępne media

Prąd, Woda, Internet, Telefon

Specyfikacja

Ilość pokoi

4

Ilość łazienek

1

Winda

Tak

Piwnica

Tak

Wysokość pomieszczeń

3,60m

Typ ogrzewania

Miejskie

Instalacje w budynku

Prąd, Woda, Gaz, Internet, Telefon

Opis

Warszawa – Śródmieście Południowe – ul. Bagatela – cztery pokoje, 69,38 m2

Nieruchomość: Proponujemy Państwu czteropokojowe mieszkanie doskonale nadające się na biuro, położone na obszarze Śródmieścia Południowego, przy ul. Bagatela. Lokal znajduje się na parterze piętrze w siedmiopiętrowej, zabytkowej kamienicy z początku XX wieku, wyposażonej w windę. Metraż według księgi wieczystej wynosi 69,38 m2. W skład mieszkania wchodzą: duży salon trzy mniejsze pokoje, sypialnia, łazienka z WC oraz hall. Istnieje możliwość zaaranżowania kuchni w jednym z pomieszczeń albo wykonania aneksu kuchennego. Obecnie w lokalu jest prowadzona działalność biurowa.

Stan mieszkania: Do remontu i aranżacji według własnych potrzeb. Obecnie lokal jest dostoswany do działalności biuro – usługowej.

Wysokość pomieszczeń wynosi aż 3,60 m! Instalacja elektryczna w mieszkaniu została w całości wymieniona kilka lat temu. W lokalu wymieniono również przyłącza hydrauliczne. Ogrzewanie miejskie, wymienione kaloryfery. Okna są plastikowe, w bardzo dobrym stanie.

Ekspozycja dwustronna, północno – wschodnia i północna. W poszczególnych pokojach znajdują się bardzo wysokie okna. Okno znajduje się również w łazience. Lokal jest bardzo cichy – wszystkie okna wychodzą na podwórze kamienicy dzięki czemu nie słuchać w nim ruchu ulicznego! Z żadnego okna w mieszkaniu nie mamy widoku na ulicę!

Podłogi w pokojach są wyłożone parkietem dębowym. Podłoga w łazience jest wyłożona glazurą. Ściany są odmalowane na kolor biały.

Z mieszkaniem jest związane prawo do korzystania z piwnicy.

Pełna własność z księgą wieczystą. Czynsz wynosi około 700 zł.

Mieszkanie doskonale nadaje się jako siedziba kancelarii, biura itp. Jest również korzystne pod kątem wynajmu.

Stan budynku: Zabytkowa kamienica z początku XX wieku pozostająca w bardzo dobrym stanie. Budynek powstał w latach 1910 – 1911. Kamienica została zaprojektowana przez znanych architektów w stylu modernistycznym. Elewacja frontowa jest bogato zdobiona. W jej obrębie znajdują się liczne wykusze, łuki oraz sztukaterie wyobrażające motywy geometryczne i roślinne. Budynek znajduje się w obrębie ciągu zabytkowych kamienic z początku XX w z którymi stanowi całość architektoniczną.

Wejście na teren posesji jest odnowione, z zachowanymi oryginalnymi elementami architektonicznymi i stylowymi lampami. Budynek jest wyposażony w windę.

Klatka schodowa jest dobrze utrzymana, z charakterystyczną, oryginalną posadzką z okresu międzywojennego (płytki białe i czerwone). Teren jest zamknięty i monitorowany.

Lokalizacja: Ulica Bagatela znajduje się niedaleko Placu Unii Lubelskiej, na pograniczu Śródmieścia Południowego i Mokotowa. Historyczna ulica wytyczona w II połowie lat 60-tych XVIII w jako aleja dopełniająca założenie urbanistyczne Osi Stanisławowskiej, odchodząc na wschód od Placu Mokotowskiego do Pałacu Belwederskiego. Jej obecna nazwa pochodzi od restauracji założone w 1818 r. Dzięki położeniu na uboczu w stosunku do dużych ulic Marszałkowskiej, Puławskiej i Al. Szucha charakteryzuje się ona niewielkim ruchem samochodowym i kameralnym charakterem.

Cała ulica jest zabudowana wielkomiejskimi kamienicami z początku dwudziestego stulecia. Wszystkie budynki są bogato zdobione unikalnymi sztukateriami, dzięki czemu stanowią jedne z najpiękniejszych obiektów mieszkalnych w Warszawie.

Okolica jest bardzo prestiżowa – w wielu lokalach mieszczą się kancelarie radców prawnych, adwokatów i notariuszy a także siedziby międzynarodowych firm. Niedaleko znajduje się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, Nuncjatura Apostolska, ambasada Ukrainy i Teatr Syrena. W pobliżu znajdują się również liczne tereny zielone, np. Park Łazienkowski i ogród botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Dokonały punkt komunikacyjny – do przystanków autobusowych i tramwajowych na ulicy Puławskiej i Marszałkowskiej można dotrzeć w 1 minutę. Jeden z najlepiej skomunikowanych obszarów w Warszawie – do każdego miejsca w mieście można dojechać komunikacją miejską w czasie maksymalnie 15 – 20 minut, dzięki czemu możliwe jest zrezygnowanie z używania samochodu.

W pobliżu znajdują się również liczne kawiarnie, sklepy, restauracje, galerie i punkty usługowe.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741) usługa pośrednictwa jest wykonywana na mocy pisemnej umowy. W trakcie prezentacji nieruchomości konieczne jest podpisanie umowy pośrednictwa w kupnie nieruchomości. Za wykonaną usługę polegającą na doprowadzeniu do podpisania umowy kupna / sprzedaży pobierana jest prowizja.

 

Warsaw – Srodmiescie Poludniowe – Bagatela Street – four rooms, 69,38 m2

Property: We offer you a four-room apartment located in the Srodmiescie Poludniowe district, at Bagatela Street. The apartment is located on the ground floor of a seven-story historic tenement house from the beginning of the 20th century, equipped with an elevator. According to the land register, the area is 69.38 m2. The apartment consists of: a large living room, three smaller rooms, a bedroom, a bathroom with a toilet and a hall. It is possible to arrange a kitchen in one of the rooms or to make a kitchenette. Currently, office activities are carried out in the premises.

Condition of the apartment: For renovation and arranged according to your own needs. Currently, the premises are adapted to office and service activities.

The height of the rooms is up to 3.60 m! The electrical installation in the apartment was completely replaced a few years ago. The premises also have new hydraulic connections. District heating. Radiators are after replacement. The windows are plastic and in very good condition.

Two-sided exhibition, North-East and Northern. Each room has very tall windows. There is also a window in the bathroom. The apartment is very quiet – all windows overlook the courtyard of the tenement house, so you do not listen to the traffic in it! We have no street view from any window in the apartment!

The floors in the rooms are in oak parquet. The bathroom floor is tiled. The walls are painted white.

The apartment is associated with the right to use the basement.

Full ownership with the land register. The rent is approximately 700 PLN.

The apartment is perfect as a headquarter of law corporation, office, etc. It is also advantageous in terms of renting.

Building condition: A historic tenement house from the beginning of the 20th century in very good condition. The building was erected in the years 1910 – 1911. The tenement house was designed by famous architects in a modernist style. The front elevation is richly decorated. Within it, there are numerous bay windows, arches and stuccoes depicting geometric and floral motifs. The building is located within a series of historic tenement houses from the beginning of the 20th century with which it forms an architectural integrity.

The entrance to the property is renovated, with original architectural elements and stylish lamps. The building is equipped with an elevator.

The staircase is well kept, with a distinctive, original interwar floor (white and red tiles). The area is closed and monitored.

Location: Bagatela Street is located near Unii Lubelskiej Square, on the border between Srodmiescie Poludniowe and Mokotow. A historic street marked out in the second half of the 1860s as the avenue complementing the urban layout of the Stanisławowska Axis, departing east from the Mokotowski Square to the Belvedere Palace. Its current name comes from the restaurant established in 1818.

Thanks to its location on the sidelines in relation to the large streets Marszalkowska, Pulawska and Szucha this street is characterized by small car traffic and intimate character. The whole street is built up with big-city tenements from the beginning of the twentieth century. All buildings are richly decorated with unique stuccoes, thanks to which they are one of the most beautiful residential buildings in Warsaw.

The area is very prestigious – in many premises there are offices of legal counsels, attorneys and notaries as well as the headquarters of international companies. The Chancellery of the Prime Minister, the Constitutional Tribunal, the Apostolic Nunciature, the Ukrainian embassy and the Syrena Theater are located nearby. Nearby there are numerous green areas, eg. Lazienki Park and the botanical garden of the University of Warsaw.

Very good communication point – bus and tram stops on Pulawska and Marszalkowska streets can be reached in 1 minute. One of the best-connected areas in Warsaw – any locationin the city can be reached by public transport within 15 – 20 minutes, which makes it possible to resign from using a car.

Nearby there are also numerous cafes, shops, restaurants, galleries and service points.

Poproś o informacje

Nieruchomość proponowana przez

Tecnocasa

Studio Stary Mokotów Michał Soboń

ul. Puławska 3 lu1

tel. 794 781 160
wamm2@tecnocasa.pl

Oferta oddziału