WAMM2/0078 – Tecnocasa

Posiadłość - Konstancin-Jeziorna

WAMM2/0078

Numer referencyjny WAMM2/0078

3 100 000 PLN 3 875.00 zł za m2 Dom mieszkalny, budynek gospodarczy, ogromna działka, 800.00 m2

Nieruchomość proponowana przez

Tecnocasa

Studio Stary Mokotów Michał Soboń

ul. Puławska 3 lu1

tel. 794 781 160
wamm2@tecnocasa.pl

Oferta oddziału

Zapytaj o nieruchomość

 • 1+
  więcej

  Specyfikacja

  Finanse

  Lokalizacja

  Województwo

  mazowieckie

  Nieruchomość

  Specyfikacja

  Opis

  Konstancin Jeziorna – posiadłość – dom 600 m2, budynek gospodarczy 200 m2, działka 1 020 m2

  Kupujący nie płaci prowizji. Oferujemy kompletne i bezpieczne przeprowadzenie całości transakcji bez dodatkowych opłat!

  PROSIMY O NIE NACHODZENIE WŁAŚCIELI

  English version below

  Nieruchomość: Proponujemy Państwu rozległą posiadłość położoną w północnej części Konstancina-Jeziorna. Nieruchomość obejmuje 3-piętrowy budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 600 m2 oraz 1-piętrowy budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 200 m2 usytuowane na działce o powierzchni 1020 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie zabudowanym, uzbrojonym w sieć telefoniczną, elektroenergetyczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek mieszkalny został zbudowany w latach 70-tych r w technologii murowanej tradycyjnej a w latach 90-tych został rozbudowany do obecnej postaci.

  BUDYNEK MIESZKALNY
  Budynek obejmuje podpiwniczenie położone pod około 2/3 powierzchni zabudowanej, wysoki parter i piętro I obejmujące całą powierzchnię zabudowy, piętro II z rozległym tarasem oraz piętro 3 obejmujące około 1/3 powierzchni zabudowy, z dwoma tarasami. Parter oraz piętra I i II są podzielone na dwa lokale z dwoma niezależnymi wejściami oraz niezależnymi ciągami schodów.

  Rozkład pomieszczeń:
  Podpiwniczenie. Trzy pomieszczenia, w tym kotłownia.

  Wysoki parter. Część większa (od strony północnej budynku) obejmuje 5 pokoi, łazienkę z WC oraz klatkę schodową prowadzącą na piętro I. Jeden z pokoi ma postać ogromnego narożnego salonu z trzema szerokimi oknami. Część mniejsza od strony południowej obejmuje trzy pokoje, WC ogród zimowy oraz schody prowadzące na piętro I.

  I piętro. Część większa obejmuje trzy pokoje, kuchnię i łazienkę z WC oraz schody. Ponownie mamy tu ogromny salon, z czterema oknami doskonale doświetlającymi wnętrze. Część mniejsza obejmuje dwa pokoje, kuchnię oraz schody.

  II Piętro. Część większa – trzy pokoje, hall oraz ogromny taras. Część mniejsza – trzy pokoje, hall oraz schody prowadzące na III piętro.

  III Piętro. Pojedynczy pokój z wyjściami na dwa tarasy.

  Stan budynku: Bardzo dobry. Dobrze utrzymany budynek z cegły z 1970 r, po rozbudowie wykonanej około 1990 r. Budynek jest otynkowany i ocieplony. Posiada estetyczną elewację zewnętrzną. Dach jest dwuspadzisty, pokryty blachodachówką. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: wentylację grawitacyjną, sieć elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną z podłączeniem do sieci miejskiej oraz instalację gazową z podłączeniem do sieci miejskiej. Instalacje hydrauliczne i elektryczne zostały całościowo wymienione około 12 lat temu. W tym okresie wymieniono również dach. Ogrzewanie gazowe. Okna plastikowe. Podłogi wyłożone w większości parkietami.

  BUDYNEK GOSPODARCZY
  Ciąg połączonych zabudowań położony na tyłach budynku mieszkalnego. Parter obejmuje garaże dla trzech samochodów z dwoma niezależnymi wjazdami. Za nimi znajdują się pomieszczenia o przeinaczeniu produkcyjnym i usługowym. Na piętrze znajdują się pokoje. Budynek jest zbudowany z pustaków, dach jest pokryty dachówką.

  DZIAŁKA
  Powierzchnia 1020 m2. Kształt prostokątny. Ogrodzenie murowane z bramą wjazdową dla samochodów.

  Potencjał inwestycyjny: Budynek mieszkalny może być wykorzystany na cele mieszkaniowe, jako obiekt biurowy, hotel, hostel itp. Większość ścian wewnętrznych jest działowych co stwarza szerokie możliwości przebudowy.

  Lokalizacja: Dogodne położenie niedaleko ulicy Warszawskiej stanowiącej dobry dojazd do Warszawy.

  Stan prawny. Pełna własność z księgą wieczystą. Grunt wykupiony na własność. Jeden właściciel. Brak służebności i obciążeń.

   

  Konstancin Jeziorna – property – house 600 m2, outbuilding 200 m2, plot 1 020 m2

  The buyer does not pay any commission. We offer complete and safe execution of the entire transaction at no extra charge!

  Real estate: We offer you a large property located in the northern part of Konstancin-Jeziorna. The property comprises a 3-storey residential building with a usable area of 600 m2 and a 1-storey outbuilding with a usable area of 200 m2. Both of them are situated on a plot of 1020 m2. The property is located in a built-up area with telephone, electricity, gas, water and sewage networks. The residential building was built in the 70’s in traditional brick technology and in the 90’s it was extended to its present form.

  RESIDENTIAL BUILDING
  The building has a basement located under about 2/3 of the built-up area, the high ground floor and the first floor covering the entire building area, the second floor with a large terrace and the third floor covering about 1/3 of the built-up area, with two terraces. The ground floor and floors I and II are divided into two premises with two independent entrances and independent stairs.

  Room layout:
  Basement. Three rooms, including a boiler room.

  High ground floor. The larger part (on the northern side of the building) includes 5 rooms, a bathroom with toilet and a staircase leading to the 1st floor. One of the rooms has the form of a huge corner living room with three wide windows. The smaller part on the south side includes three rooms, a winter garden, toilet and stairs leading to the first floor.

  1st floor. The larger part includes three rooms, a kitchen, a bathroom with a toilet and stairs. We have a huge living room here again, with four windows that perfectly illuminate the interior. The smaller part includes two rooms, a kitchen and stairs.

  2nd floor. The larger part – three rooms, a hall and a huge terrace. The smaller part – three rooms, a hall and stairs leading to the third floor.

  3rd floor. Single room with access to two terraces.

  Building condition: Very good. A well-kept brick building from 1970, after an extension done around 1990. The building is plastered and insulated. It has an aesthetic external facade. The roof is two-tiled and covered with steel tiles. The building is equipped with the following installations: gravity ventilation, electric network, water and sewage installation with connection to the municipal network and gas installation with connection to the municipal network. Plumbing and electrical installations were completely replaced about 12 years ago. The roof was also replaced during this period. Gas heating. Plastic windows. Floors are lined with parquet.

  OUTBUILDING
  A series of interconnected buildings located at the back of a residential building. The ground floor includes garages for three cars with two independent entrances. Behind them there are production and service rooms. There are rooms on the first floor. The building is made of hollow bricks, the roof is covered with tiles.

  PLOT
  Area 1020 m2. Rectangular shape. Brick fence with an entrance gate for cars.

  Investment potential: A residential building can be used for residential purposes, as an office building, hotel, hostel, etc. Most of the internal walls are partitioned, which creates a wide range of redevelopment possibilities.

  Location: Convenient location near Warszawska Street, which provides good access to Warsaw.

  Legal status. Full ownership with the land register. Ownership of land. One owner. No easements or burdens.

  Poproś o informacje

  Nieruchomość proponowana przez

  Tecnocasa

  Studio Stary Mokotów Michał Soboń

  ul. Puławska 3 lu1

  tel. 794 781 160
  wamm2@tecnocasa.pl

  Oferta oddziału