Kariera – Tecnocasa

Kariera

Wyślij swoje CV

Szukasz ciekawej, rozwijającej i pełnej wyzwań pracy?  Jesteś osobą dynamiczną, przedsiębiorczą, otwartą na ludzi?  Rozpocznij współpracę z Agencją Nieruchomości Tecnocasa w jednym z naszych oddziałów w Krakowie lub Wrocławiu.

Oferujemy pracę w stabilnej, międzynarodowej grupie kapitałowej, możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwój kariery zawodowej oraz wyjątkową i motywującą atmosferę pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Co oferujemy?

Wierzymy, że sukces i rozwój firmy zależy przede wszystkim od zmotywowanych, kreatywnych i wykwalifikowanych pracowników. Dlatego staramy się stworzyć wyjątkowe miejsce pracy i szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Naszym pracownikom zapewniamy:

 • szkolenia i treningi poszerzające wiedzę i umiejętności praktyczne,
 • pracę według sprawdzonych, międzynarodowych standardów,
 • aktywny udział w realizowanych projektach,
 • możliwość rozwoju kariery zawodowej w ramach całej grupy kapitałowej,
 • przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole współpracowników.

Kogo szukamy?

Poszukujemy wyjątkowych osobowości, ambitnych i przedsiębiorczych pracowników, którzy wniosą dodatkową wartość do naszej firmy.

Podczas rekrutacji zwracamy uwagę na:

 • samodzielność i inicjatywę,
 • zorientowanie na potrzeby Klienta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne,
 • entuzjazm i zaangażowanie,
 • elastyczność,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka włoskiego lub angielskiego.

Polityka personalna

Pracownicy to najważniejsza wartość każdej firmy. To oni tworzą i rozwijają organizację oraz nadają jej kształt. Właśnie dlatego w Agencji Nieruchomości Tecnocasa polityka personalna to jeden z najważniejszych elementów działalności. Jej celem jest stworzenie aktywnego i współpracującego zespołu, realizującego przyjętą strategię firmy.

Istotny element prowadzonej przez nas polityki personalnej stanowi otwarcie na pracowników i ich potrzeby. Umożliwiamy im rozwój zawodowy, budowanie ścieżki kariery, samorealizację i aktywny udział w życiu firmy. Podejmujemy działania skierowane na dynamiczny i zaplanowany rozwój, umacnianie ducha przedsiębiorczości oraz współpracę w ramach zintegrowanego zespołu.

Inwestujemy w naszych pracowników, stwarzając im dogodne warunki pracy, przyjazną i otwartą atmosferę, możliwość zdobywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności. Wierzymy, że rozwój zawodowy jest kluczem do sukcesu – zarówno osobistego, jak i zawodowego.

Proces rekrutacyjny

 • I etap: przesłanie curriculum vitae,
 • II etap: selekcja nadesłanych aplikacji,
 • III etap: rozmowa kwalifikacyjna,
 • IV etap: prezentacja oferty pracy.

Kontakt z nami

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy z podmiotami zrzeszonymi w systemie franczyzowym Tecnocasa prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego) na adres: praca@tecnocasa.pl

Przypominamy, że nadesłane dokumenty powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tecnomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: Kraków (30-033) ul. Henryka Sienkiewicza 9/7 oraz podmioty zrzeszone w systemie franczyzowym Tecnocasa, w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Zapraszamy do współpracy!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w przesłanym nam CV i liście motywacyjnym, oraz innych danych osobowych, które mogą zostać zebrane na kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego będzie Tecnomedia spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: Kraków (30-033) ul. Henryka Sienkiewicza 9/7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681504, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6793151049 oraz numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON 367507559, („Administrator”). Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z Państwa zainteresowaniem podjęciem współpracy z podmiotami zrzeszonymi w systemie franczyzowym TECNOCASA.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: rzecznik@tecnocasa.pl lub info@tecnocasa.pl, telefonicznie pod numerem +48 505 461 957 lub pisemnie na adres: Kraków (30-033), ul. Henryka Sienkiewicza 9/7 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.

Dane osobowe, których przetwarzanie jest konieczne w procesie rekrutacji (dane niezbędne w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie ewentualnej umowy oraz w celu skontaktowania się z Państwem), co dotyczy następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane na podstawie z art. 6 ust.1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie przez Państwa innych danych osobowych (co dotyczy zarówno danych zamieszczonych w CV i liście motywacyjnym, jak i danych osobowych, które mogą zostać zebrane przez Administratora na kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego) jest dobrowolne i następuje za Państwa zgodą (art. 6 ust.1 lit. a RODO). W zakresie danych osobowych przetwarzanych za Państwa zgodą, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach analitycznych oraz archiwalnych (dowodowych) dla ich zabezpieczenia na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne na potrzeby procesu rekrutacyjnego, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia, przenoszenia do innego administratora, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora (w tym dostawcom usług IT) oraz podmiotom zrzeszonym w systemie franczyzowym TECNOCASA.